Heinz Erdweg – 

Schmuck und Fotos

Schmuck Erdweg, Untergriesbach - Anhänger
Anhänger: 750/...Gold, PerlenAnhänger: Silber, Feingold, Mabeperle, SchnurAnhänger: Silber, 750/...Gold, LabradoritAnhänger: Silber, Feingold, Dumortierit, Perle, 750/...GoldAnhänger: Feingold, Silber, CarneolAnhänger: Silber, Feingold, PerlenAnhänger: Silber, Feingold, Lapislazuli, Schnecke, MondsteinAnhänger: Silber, Feingold, Mondstein, MeeresschneckeAnhänger: Silber, 750/...Gold, Perle, Meeresschnecke